کادر آموزشی و علمی

 

دبیر ادبیات و زبان فارسی : جناب آقای دکتر طاهری و آقای سلیمانی


دبیر  عربی  : جناب آقای دکتر جال و آقای قاسمی و آقای کرمی

دبیر دینی : جناب آقای تاجیکدبیر ریاضیات : جناب آقای حبیبی و آقای اسفندیار

دبیر هندسه و جبر: جناب آقای کرمی و آقای درستی

دبیر حسابان : جناب آقای نقدیدبیر فیزیک : جناب آقای ماکوئی و آقای میرزایی و آقای علیزاده


دبیر شیمی : جناب آقای کیهانی و آقای نیری و آقای حکمت


دبیر زبان خارجه : جناب آقای شیخ حسن و آقای کربلایی


دبیر  تاریخ و جغرافیا: جناب آقای نصیری


دبیر زیست: جناب آقای رهنما


دبیر آمادگی دفاعی : جناب آقای براتی


دبیر پرورشی : جناب آقای کندلوییدبیر ورزش : جناب آقای بنیاب