مسابقات
1- زندگی نامه پیامبر + دریافت سوال مسابقه
2- مسابقه اذان
3- مسابقه نهج البلاغه + دریافت جزوه
4- مسابقه صحیفه سجادیه + دریافت جزوه
5- مسابقه حدیث + سوال و کلید
6- مسابقه احکام + دریافت سوال و کلید