مربی پروشی

1- برگزاری مراسم زیارت عاشورا :روزهای دوشنبه هر هفته
2- برگزاری نمازجماعت : هر روز ظهر
3- مراسم صبحگاهی

4- برگزاری نشست های دینی و مذهبی در تاریخ 91/9/17

5- مراسم عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم

6- برگزاری مراسم اهداء جوایز در پایان نوبت اول 91/10/25