HTML

دوشنبه 93/1/18
سیدعلی مدنی - کلاس 103
حضرت علی (ع) فرمودند :
بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند چیزهایی است که در بزرگسالی خود به خود آنها نیاز دارد.


سه شنبه 93/1/19
امیرمشهدی حبیبی - کلاس 103
امام باقر (ع) می فرمایند
اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین (ع) است از شوق زیارت می مردند

چهارشنبه 93/1/20
سیدامیرعلی مصطفی نژاد - کلاس 103
امام صادق (ع) می فرمایند 
محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد

شنبه 93/1/23
علی ملکی پور - کلاس103
امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند
محافظت کردن از نعمت ها در بجا آوردن صله رحم است
 
یکشنبه 93/1/24
علی مهدی پور - کلاس 103
حضرت علی علیه السلام می فرمایند
کمک الهی به مقدار نیاز فرود می آید

سه شنبه 93/1/26
حمید استاد علی اکبر حجار - کلاس104
حضرت علی (ع) می فرمایند
چشم بیندازید و دل مبازید، که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

چهارشنبه 93/1/27
محمدحسین تمیمی - کلاس104
امام علی (ع) می فرمایند
مومن کسی است که با مردم تعامل می کند تا دانا شود

یکشنبه 93/1/31
محمدرضا حقیقت - کلاس104
امام علی (ع) می فرمایند
آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

دوشنبه 93/2/1
علیرضا خراسانی - کلاس 104
وفا میوه ی درختی است که ریشه آن خرد است

سه شنبه 93/2/2
خزایی - کلاس 104
امام علی (ع) می فرمایند
قلم نویسندگان برتر از خون شهیدان است

چهارشنبه 93/2/3
آریان خضری - کلاس104
امام حسین (ع) فرمودند
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم

شنبه 93/2/6
محمد طاهر خورسندی - کلاس104
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید

یکشنبه 93/2/7
عباد داوودی - کلاس104
امام علی (ع) می فرمایند
امواج بلا را به وسیله ی دعا از خود دور کنید

دوشنبه 93/2/8
سیدمحمدصادق رضوی علوی - کلاس104
بدترین دوست تو کسی است که معصیت خدا را در نظر تو زینت می دهد

سه شنبه 93/2/9
سلطانی - کلاس 104
امام علی (ع) فرمودند
تلخ کامی دنیا، شیرینی آخرت است و شیرینی دنیای حرام، تلخی آخرت

چهارشنبه 93/2/10
محمد شریفی - کلاس 104
امام علی (ع) می فرمایند
از دست دادن دوستان غربت است (زیرا مانند دور ماندگی از وطن است) ـ

شنبه 93/2/13
شکری - کلاس104
امام علی (ع) می فرمایند
از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است داوری کند

یکشنبه 93/2/14
رضا شیرزادی - کلاس 104
امام علی (ع) می فرمایند 
هیچ چیز برای دل آدمی کشنده تر از زبان و هیچ کس برای نفس انسان فریب دهنده تر از شیطان نیست

سه شنبه 93/2/16
محمد عباسی - کلاس 104
امام علی (ع) می فرمایند
کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره خشمگین و ناراحت است

چهارشنبه 93/2/17
امیر عباسی - کلاس104
حضرت علی (ع) می فرمایند
کسی که خود را گرامی بدارد، هوا هوس را خوار شمارد

شنبه 93/02/20
محمدحسین عبدی - کلاس104
امام علی (ع) می فرمایند
هیچ بنده ای مزه ی ایمان را نمی چشد، مگر اینکه دروغ را مطلقاً ترک کنید

یکشنبه 93/02/21
محمدرضا فدایی - کلاس 104
امام علی (ع) می فرمایند
دور اندیشی آینده نگری است و رایزنی با خردمندان