احادیث اسفندماه

شنبه 92/12/3
امیرحسین رایگان - کلاس103
قال امیرالمومنین علیه السلام :
اگر به کسی خوبی کردی در واقع با این کار، خود را گرامی داشته ای و به خودت آبرو داده ای، پس به سبب خوبی ای که به خودت کرده ای از دیگران خواهان تشکر مباش.

 
سه شنبه 92/12/6
علیرضا رضائی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرمایند :
دنیا خانه گذر است نه جای ماندن

چهارشنبه 92/12/7
مجتبی رضائی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرمایند :
هرکس زیادی شوخی کند، احمق شمرده می شود.

شنبه 92/12/10
امیرسمیعی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرماید :
سخن چینی تیر کشنده است.

یکشنبه 92/12/11
رادمهر شعبانی - کلاس 103
حضرت علی (ع) می فرمایند : هرکه با کتاب آرامش یابد هیچ آرامشی را از دست نداده است.

 
سه شنبه 92/12/13
علی صالحی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرمایند : بدترین مردم کسی است که خطای دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاند.

چهارشنبه 92/12/14
عاقلی مقدم - کلاس 103
پیامبر اکرم (ص) : هرکس با نامحرم شوخی کند، در مقابل هر کلمه ای که در دنیا با او سخن گفته است؛ خداوند هزارسال او را در جهنم زندانی خواهد کرد.

سه شنبه 92/12/20
ابوالقاسم علیزاده - کلاس103
حضرت علی (ع) می فرمایند : فرق حق و باطل، در دیدن و شنیدن است

چهارشنبه 92/12/21
افشین فاضلی - کلاس 103
امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : از گنج های بهشت، نیکی کردن و پنهان نمودن کار نیک و صبر بر مصیبت ها و نهان کردن گرفتاری ها (یعنی عدم شکایت از آنها) است

شنبه 92/12/24
بهراد فرزدی - کلاس103
امام علی (ع) فرمودند : به آخرت روی آور، و توان و کوشش خود را برای خدا مصرف کن

امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند
گذشت ایام،آفاتی به دنبال دارد و موجب پراکندگی در تصمیم ها و کارها می شود

سه شنبه 92/12/27
کیارش کریمی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرمایند
اسب ستم، سوار خود را به زمین می زند

چهارشنبه 92/12/28
سعید مافی - کلاس 103
امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرمایند :
هرکس بنده و مطیع هوای نفس خود باشد شیطان بر او غلبه می کند