آذر ماه

دانش آموز : علی اباذری - کلاس 102
شنبه - مورخ 92/9/2

رسول اکرم(ص)  فرمودند :

صدقه از دست صاحبش بیرون می آید و تکلّم می کند به چهار حرف :

فانی بودم ، مراباقی کردی؛

کوچک بودم، بزرگ کردی؛

دشمن بودم، دوست کردی؛

توحافظ من بودی ، مرا حافظ خود کردی.


دانش آموز : حامد اخباری - کلاس 102
یکشنبه 92/9/3
امام علی (ع) می فرمایند : با دشمن دوستت، دوست نشو؛ چرا که با این کار به دوست خود دشمنی کرده ای.

دانش آموز : عرفان اسلامی - کلاس102
سه شنبه92/9/5
رسول خدا (ص) می فرمایند :

هرکس پیرمردی را بخاطر پیری او گرامی بدارد، خداوند او را از سختی و هراس روز قیامت در امان قرار خواهد داد.

دانش آموز : حبیب اشرف - کلاس 102
چهارشنبه 92/9/6
حضرت علی (ع) می فرمایند :
آنکس که با دست کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش گیرد.

دانش آموز : اردلان افتحی - کلاس 102
شنبه 92/9/10
امام علی علیه السلام :
چهار چیز است که به هرکس داده شود خیر دنیا و آخرت به او داده شده است :
راستگویی - اداء امانت - حلال خوری - خوش اخلاقی

دانش آموز : امیرحسین بهرامی - کلاس 102
یکشنبه 92/9/11
حضرت علی (ع) می فرمایند :
چقدر فرق است میان دو عمل؛
یک عمل لذتش می رود و عذابش می ماند
و
عمل دیگری رنجش تمام می شود و پاداشش باقی می ماند.

دانش آموز : چمنی - کلاس 102
سه شنبه 92/9/13
حضرت علی (ع)  می فرمایند :
از پیشینیان خود پند بگیرید، قبل از آنکه آیندگان از زندگی و سرنوشت شما عبرت بگیرند.

دانش آموز : صادق حسینی - کلاس 102
چهارشنبه 92/9/13
امام علی می فرمایند :
برای رسیدن به پادشاهی، قناعت کافی است و برای رسیدن به نعمت، خلق نیکو


دانش آموز : هومن حسینی - کلاس 102
شنبه 92/9/16
امام رضا (ع) می فرمایند :
آن که در راه حق صبر کند، خداوند تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد.

یکشنبه 92/9/17
حضرت علی (ع) می فرمایند :
سلامتی تن در دوری از حسادت است.

دانش آموز : امیرعلی ذیجودی - کلاس 102
سه شنبه 92/9/19
قال علی (ع) :
زبان همچون درنده ای است که اگر آزاد باشد زخم و جراحت (سختی به جسم و ایمان) خواهد زد.

حضرت امیرالمومنین (ع) می فرمایند :
نزدیک ترین حالت بنده به خداوند بزرگ وقتی است که در سجده است. خداوند فرمود : سجده کن و تقرب جوی

حضرت علی (ع) می فرمایند :
کسی که نهان و آشکار، و کردار و گفتارش تفاوتی نکند، به راستی امانتش را ادا و عبادت خالص کرده است.

دانش آموز : سینا شاه حسینی - کلاس 102
سه شنبه 92/9/26
امام حسین (ع) می فرمایند :
سلام هفتاد حسنه را دارد که شصت و نه حسنه ی آن برای سلام کننده و تنها یک حسنه ی آن برای سلام دهنده است.

دانش آموز : محمدامین شیخ اردبیلی - کلاس 102
چهارشنبه 92/9/27
حضرت علی (ع) می فرمایند : با دشمن و دوست، با عدالت رفتار کن.

دانش آموز : سیدعلی صالحی - کلاس 102
شنبه 92/9/30
امیرالمومنین می فرمایند :
وفا داری با خیانت کاران نزد خداوند نوعی خیانت و خیانت به خیانت کاران نزد خداوند نوعی وفاداری است.