احادیث آبان ماه

دانش آموز: محمدمهدی علی پور - کلاس 101
چهارشنبه 92/08/01
امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودند :
دو نعمت است که ارزش آن ها را نمی دانید مگر کسی که آن ها را از دست داده باشید؛ یکی سلامتی و دیگری تندرستی

دانش آموز : امیرحسین فرح بخش - کلاس 101
شنبه 92/08/04
حضرت علی (ع) می فرماید :
ادب برترین جامه ی انسان است.

دانش آموز :  شایان قلیچ خانی - کلاس 101
یکشنبه 92/08/05
امام علی (ع) می فرماید :
هیچ دشمنی برای انسان ستمگرتر از نفس او نیست.

دانش آموز : محمدحسین قیطانی - کلاس 101
سه شنبه 92/08/07
حضرت علی (ع) می فرماید :
وقتی برای گفتار زمان مناسبی نمیبینی سخن مگوی.

دانش آموز : ابوالفضل لندرانی - کلاس 101
چهارشنبه 92/08/08
قال علی (ع) :
هر که خدا را فراموش کند، در نتیجه خود را هم از یاد می برد.

دانش آموز : علیرضا محمدی - کلاس 101
شنبه 92/08/11
امام علی (ع) می فرمایند :

لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الاحمق وراء لسانه

زبان عاقل، پشت قلب او قرار دارد، و قلب نادان، پشت زبان او جای گرفته است.


دانش آموز: محمدمهدی معلمی - کلاس 101
سه شنبه 92/8/14

امیر المومنین علیه السلام

دوری کردن از بدی ها ، سزاوارتر انجام خوبی هاست.

(غرر الحکم. حدیث 3514)


دانش آموز محمد مفتون - کلاس 101
چهارشنبه 92/8/15
امام علی (ع) می فرمایند : روزی را با صدقه دادن فرود آورید.

دانش آموز : منصوری نیا - کلاس 101
شنبه 92/8/18
امیرالمومنین می فرمایند : بی رغبتی به دنیا بزرگترین آسایش است.

دانش آموز : میلاد مهدی زاده - کلاس 101
یکشنبه 92/8/19
امام علی (ع) می فرمایند : خردمند تکیه بر کار خود می کند و نادان اعتماد بر آرزوی خویش

دانش آموز : سعید میرزایی - کلاس 101
سه شنبه 92/8/21
حضرت علی (ع) می فرمایند : تا درد همراه تو است تو نیز با او همراهی کن

دانش آموز : دانیال میرزایی - کلاس 101
شنبه 92/8/25
حضرت علی (ع) می فرمایند : هرکس خود را تزکیه نکند، از عقل بهره نمی برد.

دانش آموز : سیدمحمدحسین میرعبدالهی - کلاس 101
یکشنبه 92/8/26
امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرمایند : حکمت، گمشده مومن است؛ پس آن را فراگیر اگرچه از مردم دور باشد.

دانش آموز : حسین نامدار - کلاس 101
سه شنبه 92/8/28
حضرت علی (ع) می فرماید :
چیزی را مانند شک و دودلی مانع ترقی نمی بینیم.

دانش آموز : امین واعظی پور - کلاس 101
چهارشنبه 92/8/29
حضرت علی علیه السلام می فرمایند :
سفارش و وصیت می کنم شما را که در کارهایتان (زندگی) همیشه پرهیزکار (به یاد خدا) و در کارهایتان (انجام امور) نظم و ترتیب (سازماندهی) داشته باشید.