احادیث مهر ماه

دانش آموز: ایمان ابرازه - کلاس 101
شنبه 92/07/06
حضرت علی علیه السلام :
کسی که مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد، خدا او را به مصیبت های بزرگ مبتلا خواهد کرد.
نهج البلاغه/حکمت448

دانش آموز : محمدحسین آصفری - کلاس 101
یکشنبه 92/07/07
حضرت علی علیه السلام : در آغاز سردی هوا خود را از سرما حفظ کنید و در پایان آن، از آن استقبال کنید؛ زیر سرما با بدن ها همان می کند که با درختان می کند؛ در آغاز (برگ های درختان را) می سوزاند و در پایان برگ ها را می رویاند.
میزان الحکمه / جلد 7 / صفحه 3289

دانش آموز : یزدان بداغ آبادی - کلاس 101
سه شنبه 92/07/09
امام علی (ع) : مسافرت کنید که اندوه را از بین می برد و درآمد را زیاد می کند.

دانش آموز : علی پایجو - کلاس 101
چهارشنبه 10/07/92
قال علی مولا : لا میراث کلد
حضرت علی (ع) می فرمایند : هیچ ارثی بهتر از ادب نمی باشد.

دانش آموز : مرتضی ترحمی - کلاس 101
شنبه 92/07/13
امام علی (ع) : دروغ کلید دروازه گناهان است.

دانش آموز : جوادی اقدم - کلاس 101
یکشنبه 92/07/14
امام علی (ع) :
با دوستت آرام بیا، بسا که روزی دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود.

دانش آموز : محمدجواد چاوشی زاده - کلاس 101
سه شنبه 92/07/16
قال علی (ع) : بدترین شما کسانی هستند که سخن چینی می کنند و میان دوستان جدائی می افکنند و برای افراد پاکدل عیب جوئی می کنند.
اصول کاقی/ج2/ص369/حدیث3

دانش آموز : حسن زاده - کلاس 101
چهارشنبه 92/07/17
امام علی (ع) : پنج موقع را برای دعا و حاجت خواستن غنیمت شمارید :
1. موقع تلاوت قرآن
2. موقع اذان
3. موقع بارش باران
4. موقع جنگ و جهاد فی سبیل الله
5. موقع ناراحتی و آه کشیدن مظلوم
در چنین موقعیت ها مانعی برای استجابت دعا نیست.

دانش آموز : حسینی - کلاس 101
شنبه 92/07/20
امام علی (ع) فرمودند :
بزرگترین تکلیف الهی نیکی کردن به پدر و مادر است.

دانش آموز : حق بین - کلاس 101
یکشنبه 92/07/21
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند :
دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.
بهترین چیزی را که دوست دارید درباره ی شما بگویند، درباره ی مردم بگویید.

دانش آموز : حامد حیدری - کلاس 101
سه شنبه 92/07/23
حضرت علی (ع) می فرمایند :
بهترین برادر تو کسی است که در راه اطاعت خدا یاری ات رساند و از نافرمانی های خدا بازت دارد و به خشنودی خدا فرمانت دهد.

دانش آموز : متین دائمی میلانی - کلاس 101
شنبه 92/07/27
امام علی (ع) فرموده است :
خشم و غضب صاحبش را هلاک و زشتی های او را آشکار می سازد.

دانش آموز : نیما شریفی زاده - کلاس 101
یکشنبه 92/07/28
حضرت علی (ع) می فرمایند :
ریا کار ظاهرش زیبا و باطنش بیمار است.

دانش آموز : امین صفدری پور - کلاس 101
سه شنبه 92/07/30
حضرت علی (ع) میفرمایند :
کسی که خود را گرامی دارد، هوا و هوس را خوار می شمارد.